Werkplektoets

Werkplektoets Beeldschermwerk

OC geeft hier aan waar ze op let bij een werkplektoets beeldschermwerk. We komen graag langs om voor u een RI&E beeldschermwerk uit te voeren.

Uw beeldschermwerk kan op 5 hoofdterreinen in kaart gebracht, te weten:

Werkmateriaal
Werkdruk
Werkplek, houding en voorlichting
Werkorganisatie
Werktijden e.d.

Werkplek , houding en voorlichting

 1. Stoel
Nr. Vragen Ja Nee Groen Oranje Rood
1 Is de stoel stabiel, veilig en comfortabel?
2 Kunt u de hoogte van uw stoel instellen op een voor u comfortabele hoogte?
3 Zijn alle onderdelen van uw stoel goed instelbaar?
4 Heeft uw stoel armleuningen?
5 Zijn de armleuningen kort ? (Er is ten minste 20 cm. afstand tot de voorkant van de zitting)
6 Zijn de armleuningen vlak en in hoogte verstelbaar?
7 Zijn hoogte en hellingshoek van de rugleuning zo instelbaar dat u correct en comfortabel kunt zitten?
8 Kunt u uw stoel zo instellen dat u uw hielen stevig op de vloer kunt zetten?
 1. Bureau
Nr. Vragen Ja Nee Groen Oranje Rood
1 Is er voldoende ruimte op de beeldschermwerkplek om te veranderen van houding en werkbeweging?
2 Is het bureaublad dunner dan 5 cm.?
3 Is het bureau minimaal 1.20 breed?
4 Is uw bureau diep genoeg om de juiste kijkafstand bij de gebruikte maat beeldscherm & tekenhoogte mogelijk te maken?
5 Is uw (niet in hoogte verstelbare) bureau 74 tot 76 cm. hoog?
6 Bent u kleiner dan 1.88 mtr.?
6 Is er voldoende beenruimte ? (65 cm. diep en 60 cm. breed)
7 Is er voldoende voetenruimte? (tenminste 80 cm. diep)
8 Is het werkblad licht getint en niet spiegelend?
9 Ladenblokken zijn goed (niet hinderlijk) geplaatst?
 1. Voetenbankje
Nr. Vragen Ja Nee Groen Oranje Rood
1 Bent u groter dan 1.68 mtr. ? (Plaatsing van een voetensteun is dan vaak niet nodig)
2 Als u een voetensteun heeft, is het steunvlak van uw voetensteun dan minimaal 45 cm. breed en 35 cm. diep?
3 Als u een voetensteun heeft, kunt u de hoogte van het steunvlak dan aan de voorzijde instellen tussen 5 en 11 cm.?
 1. Werkomgeving
Nr. Vragen Ja Nee Groen Oranje Rood
1 Is het geluidsniveau op uw beeldschermwerkplek comfortabel om in te werken?
2 Kunt u zich goed concentreren tussen uw collega’s / klanten?
3 De lichtinval op de werkplek is goed? (U kunt haaks t.o.v. aanwezige raampartijen werken)
4 Is het lichtniveau op en rondom uw werkplek comfortabel om in te werken? (Let ook op spotjes).
5 Ervaart u de luchtvochtigheid rondom uw werkplek als goed voor keel, neus en ogen?
6 Ervaart u uw werkplek als tochtvrij?
7 Is de temperatuur instelbaar en comfortabel om in te werken?

Werkmateriaal

 1. Beeldscherm, documenthouder, notebook
Nr. Vragen Ja Nee Groen Oranje Rood
1 Kunt u het beeldscherm op de juiste hoogte instellen?
2 Kunt u recht voor uw beeldscherm zitten?
3 Is het scherm kantelbaar?
4 Is het beeldscherm stabiel en vrij van flikkeringen?
5 Zijn de tekens op het scherm groot genoeg om ze goed te kunnen lezen?
6 Heeft u donkere tekens op een lichte achtergrond?
7 Is er voldoende afstand tussen de regels en de (letter)tekens?
8 Kunt u contrast en helderheid van het scherm zelf instellen?
9 Heeft u ooit een ogentest laten doen?
10 Is die test kort geleden uitgevoerd? (Korter dan 2 jaar geleden)
11 Is uw beeldscherm vrij van glans, spiegelingen of hinderlijke lichtinval?
12 Gebruikt u een documenthouder wanneer u veel tekst invoert?
13 Als u met een notebook werkt, doet u dat dan maximaal 2 uur per dag?
14 Als u langer dan 2 uur per dag met een notebook werkt, gebruikt u dan een speciale notebookhouder en een los toetsenbord?
 1. Toetsenbord
Nr. Vragen Ja Nee Groen Oranje Rood
1 Kan het toetsenbord hellend geplaatst worden?
2 Is er voor het toetsenbord voldoende ruimte aanwezig om steun te bieden aan handen en armen?
3 Kunt u het toetsenbord los van het scherm verplaatsen?
4 Heeft het toetsenbord een mat oppervlak?
5 Zijn de letters en cijfers op het toetsenbord goed leesbaar?
6 Gebruikt u een polssteun?
 1. Muis
Nr. Vragen Ja Nee Groen Oranje Rood
1 Heeft u een dunne / lage muis? (dunner dan 4 cm.)
2 Is de muis zo symmetrisch dat ze zowel door de linker- als de rechterhand gebruikt kan worden?
3 Is de kabel van de muis lang genoeg om de muis comfortabel te kunnen bedienen?
4 Is de muissnelheid ingesteld op uw voorkeur?
5 Kan de muis soepel (niet hakerig) over het werkvlak glijden?

Werkorganisatie

 1. Werkwijze
Nr. Vragen Ja Nee Groen Oranje Rood
1 Onderbreekt u het beeldschermwerk regelmatig door een micropauze te nemen of door even van bezigheid te veranderen?
2 Onderbreekt u uw beeldschermwerk regelmatig door het houden van een korte pauze? (Bijv. elk half uur 5 minuten)
3 Laat u uw armen bij computerwerkzaamheden regelmatig even rusten op uw werkblad, uw knieën of uw armsteunen?
4 Houdt u uw polsen recht bij het ‘muizen’?
5 Voelt u zich fit genoeg om uw werk zo uit te voeren zoals u dat nu doet?

Werkdruk en stress

 1. Taken & Werkdruk
Nr. Vragen (Let op omwisseling van Ja / Nee blok) Nee Ja Groen Oranje Rood
2 Zijn werkdruk en stress een belangrijk probleem voor u?
3 Indien ‘Ja’, ligt dat aan de Taakinhoud? (o.a. de inhoud van uw werk en de mogelijkheden voor een goede taakafwisseling)
4 Indien ‘Ja’, ligt dat aan uw beperkte Regelmogelijkheden? (o.a. de mogelijkheid van inspraak en zelfstandig uw eigen werkindeling en werktempo kunnen bepalen)
5 Indien ‘Ja’, ligt dat aan uw Sociale omgeving? (gebrek aan steun van collega’s en/of van de leiding)
6 Kent uw werk regelmatig periodes met hoge werkdruk?
7 Indien ‘Ja’, heeft u dit al eens met uw leidinggevende besproken?
8 Zijn uit dit overleg voor u bevredigende oplossingen gekomen om de werkdruk te beheersen?
9 Zijn nieuwe afspraken over werkdrukbeheersing nodig?
10 Is het u duidelijk wat uw leidinggevende van uw produkten vindt?
 1. Software
Nr. Vragen Ja Nee Groen Oranje Rood
1 Vindt u de programmatuur logisch opgebouwd?
2 Het verwerken van gegevens door de computer gaat vlot?
3 Vindt u de indeling op het scherm duidelijk?
4 Kunt u gemakkelijk van scherm wisselen, c.q. heen en weer bladeren, bijv. bij het muteren van gegevens?
5 Zijn de menu’s duidelijk, logisch en gemakkelijk te vinden?
6 Heeft u ook behoefte aan instructie in het gebruik van 1 of meerdere softwarepakketten?

11. Lichamelijke klachten

Als u de computer gebruikt of gebruikt heeft, heeft u dan ook last van:

Nee Ja Groen Oranje Rood Nee Ja Groen Oranje Rood
Nek Rug
Polsen Vingers
Ogen Hoofdpijn
Schouders Benen
Onderarmen Voeten
 1. Werktijden
Groen Oranje Rood
A. Wat is de maximum tijd die u per dag met de computer werkt?
B. Wat is de maximale tijd die u continu achterelkaar werkt met de computer?
 1. Voorlichting en instructie
Nr. Vragen Ja Nee Groen Oranje Rood
1 Heeft u voldoende kennis van de gezondheidsaspecten van beeldschermwerk?
2 Heeft u voorlichting gehad over beeldschermwerk toen u dit werk voor het eerst uitvoerde?
3 Bent u gewezen op de mogelijkheid van een oogonderzoek?
4 Bent u op de hoogte van de mogelijkheid van een beeldschermbril?
5 Krijgt u regelmatig voorlichting over het juist uitvoeren van beeldschermwerk?
6 Als u een gezondheids- of veiligheidsprobleem heeft, weet u dan wie u er op aanspreken moet?
7 Zijn er persoonsgebonden factoren waarmee rekening moet worden gehouden?
8 Zijn deze factoren bekend bij uw leidinggevende?

GROEN: Voldoet aan de eisen die eraan gesteld mogen worden, of, geen klachten; ORANJE: Voldoet (bijna) aan de minimumeisen – op middellange termijn is echter verbetering van de situatie nodig;
ROOD:
Voldoet niet aan de eisen, op korte termijn zijn maatregelen nodig.

© Oedzes Consultancy Sneek 2018