Home

Arbo-advisering
Oedzes Consultancy (OC) is al 20 jaar de aangewezen arboprofessional van vele instellingen. Dit o.a. van onderwijsinstellingen, zorginstellingen, gemeenten, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties. Of het nu gaat om de uitvoering van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), advisering over een arbo-onderwerp ( bhv, asbest, machineveiligheid, chemische veiligheid e.d.) of de formulering en uitvoering van arbo-maatregelen, OC levert de deskundigheid.

RI&E uitvoeren
Een RI&E inrichten vanuit onze kennis van branche-specifieke software gecombineerd met onze ervaring als organisatie-adviseur gaat dubbel op. U krijgt een passende en werkbare RI&E en een Plan van Aanpak dat gericht is op uw organisatie.
OC gebruikt daarbij uw eigen branche RI&E of zoeken er 1 die er heel dicht bij uw soort bedrijf in de buurt komt. Na ons moet een Arbodienst de door ons uitgevoerde RI&E nog checken op: volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en voldoen aan de arbowetgeving. Als OC echter een zgn. branche RI&E voor u uitvoert, controleert een arbodienst  steekproefsgewijs, dus tegen lage kosten.

Besteed u het gehele traject uit aan een arbodienst, dan blijft een RI&E meestal een soort externe papieren tijger. ‘The problem has been shelved’ zeggen de Engelsen daarvan.
OC zoekt liever een passende structuur en draagvlak binnen uw organisatie zodat het arbobeleid structureel geborgd blijft.

U ziet meer in een zgn. ‘Dynamische RI&E? Elk jaar 1 of meer onderdelen doorlichten? OC is ook gespecialiseerd in het uitvoeren van deelRI&E’s. Als u regelmatig een deelRI&E uitvoert met als doel uiteindelijk alle bedrijfsonderdelen te checken op actualiteit en voldoen aan de arbo-wetgeving, is de Arbeidsinspectie tevreden en heeft u werkbare arbobrokken om snel iets te regelen en/of een totaal arbozorgsysteem mee op te bouwen.
Hieronder is OC trouwens niet geraadpleegd, ik denk dat we maar eens moeten bellen …

Beeldschermwerk
‘Het is wel heel veel beeldschermwerk wat beschikbaar is via de menuknoppen’. Klopt,  dit als een voorbeeld van hoe we zaken aanpakken. Op de site zijn instrumenten geplaatst waarmee een beleid m.b.t. beeldschermwerk snel neergezet en uitgevoerd kan worden. Gratis, doe er uw voordeel mee.
OC heeft echter ook vele andere handouts geschreven op het gebied van Machineveiligheid, Chemische Veiligheid, BHV etc. Vraag ons ernaar.

Werkwijze en kosten 
U kunt de medewerkers van OC freelance inhuren.
U kunt onze medewerkers ook inhuren via een 0-uren contract.
OC hanteert in principe de reguliere VAR verklaring van de Belastingdienst.
Na een gratis oriënterend adviesgesprek geven wij aan wat elke opdracht aan uren en mogelijkheden met zich meebrengt. U krijgt dit aangereikt in de vorm van een offerte.

Advieskosten per uur: hangt af van het soort project, op aanvraag