Home

Arbo-advisering
Oedzes Consultancy (OC) is al meer dan 20 jaar de aangewezen arboprofessional van vele instellingen in het noorden van het land. Of het nu gaat om de uitvoering van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), advisering over een arbo-onderwerp ( bhv, asbest, machineveiligheid, chemische veiligheid e.d. ) of de formulering en uitvoering van arbo-maatregelen op maat, wij leveren de deskundigheid. Wij maken een RI&E zoveel mogelijk  samen met uw medewerkers om een juist beeld te krijgen, om kennis over te dragen en draagvlak te creëren voor te nemen maatregelen.

RI&E uitvoeren
Een RI&E inrichten vanuit onze kennis van branche-specifieke RI&E’s gecombineerd met onze ervaring als organisatie-adviseurs werkt goed. U krijgt een passende RI&E en een realistisch en haalbaar Plan van Aanpak, uitgesmeerd over enkele jaren.
Wij gebruiken daarbij uw eigen branche RI&E of zoeken er 1 die er heel dicht bij uw soort bedrijf in de buurt komt. Na ons gaat een Arbodienst de door ons uitgevoerde branche RI&E dan slechts steekproefsgewijs en marginaal (dus tegen lage kosten) checken.

Wij hebben ervaring met een groot aantal branche-RI&E’s, wilt u dus snel, goedkoop en effectief een RI&E op de plank hebben liggen, neem dan contact op met ons!
U ziet meer in een zgn. ‘Dynamische RI&E? Elk jaar 1 of meer onderdelen doorlichten? Kan ook. Als u regelmatig een deelRI&E uitvoert met als doel alle bedrijfsonderdelen te checken op actualiteit en voldoen aan de arbo-wetgeving, is de Arbeidsinspectie tevreden en heeft u werkbare arbobrokken om snel iets te regelen en/of een totaal arbozorgsysteem mee op te bouwen.

Werkwijze en kosten

Advieskosten per uur: hangt af van het soort project, op aanvraag
Tijdelijke contractvormen zijn ook mogelijk.